Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’nin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2023 Cumartesi günü Cemile Sultan Korusu, Kandilli Mah. Ömürtepe Yokuşu Sok. No:6 Üsküdar İstanbul adresinde Saat:11.00’de yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda toplantı, çoğunluk aranmaksızın 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir.

Toplantı Gündemi:
1-Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2-Toplantının Açılışı
3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4-Açılış Konuşmaları
5-Divan Heyetinin Seçimi
6-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
7-Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü
8-Dernek Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü
9-Tüzük Değişiklik Maddelerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
10-Dernek Organlarının Seçimi
11-Dilek ve Temenniler
12-Kapanış

Saygılarımızla
Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği