Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER), değişik amaçlarla kullanılan, ulusal ve uluslararası sularda yakın deniz taşımacılığı yapan, koster olarak tabir edilen her tip Türk sahipli gemilerin armatörleri ve işletmecileri arasında dayanışma platformu oluşturmak amacıyla ve Türk koster filosunun gelişmesine katkı sağlamak üzere 21 Ocak 2014 tarihinde kurulmuştur.

KOSDER bu amaçla, Türk koster armatör ve gemi işletmecilerinin sosyal ve iktisadi alanda dayanışmasını, güçlenmesini ve gelişmesini, birliğini ve bütünlüğünü koruyarak, Türk kostercilik sektörüne onur ve saygınlık kazandırmak için çalışır, bu amaca yönelik her türlü faaliyeti özendirir ve destekler.

KOSDER, üyelerinin de ekleyeceği görüş ve öneriler doğrultusunda oluşturulan bu yeni çatının faydalı olabilmesi için;

  • Üyelerinin müşterek ve/veya münferit sorunlarına kurumsal güçlü bir temsil ile eğilecek;
  • Haksızlığa uğradığına inandığı bir mensubunun tek başına hak arama mücadelesine güçlü bir destek vermiş olacak;
  • Günlük meşgale ve problemlerle boğuşurken, piyasa değişikliklerini ve bölgemizdeki gelişmeleri takip edemeyen üyelerini birinci elden bilgilendirmiş olacak;
  • İş geliştirmede, firmaların yönetiminde en büyük sermaye olan yönetici ve çalışanların yani entellektüel sermayenin geliştirilmesi için yollar arayacak;
  • Üyelerinin hizmet aldığı/verdiği muhataplarına karşı “yumuşak güç” ortaya koyacak;
  • Her şeyden önemlisi üyelerinin kriz yorgunu gemileri ve şirketlerini geleceğe taşıyacak ortak projelere imza atacak, özellikle, “koster filomuzun yenilenebilmesi” için finansman arayışı başlamış olan çalışmaları bu yeni yapıyla daha üst bir düzeye taşıyacak,
  • Ülkemiz dış ticaretinin ve koster taşımacılığının geleceği için, hayata geçirilmesi çok elzem olan bu milli projeyle alakalı sektördeki ilgi duyan herkesin istifade edebileceği bir oluşum haline gelecek.